Telex Teheran

30/10 2017

Reportageresa till Teheran.  Bilderna är homage á Gilles Peres och boken Telex Iran 1980.